Voor aanstaande demo 15 september zijn er donaties nodig raming staat op 2250,-
Podium, geluid, porto,s, vervoer en onvoorziene kosten.

NL26 INGB 0650 3440 06
M.KOOPS
PRINSJES DAG DEMO 15 SEPTEMBER
OVERZICHT ZAL GEGEVEN WORDEN NA DEMO 15 september
Teller staat op 140,00